QUY TẮC AN TOÀN KHI LÀM VIỆC VỚI HÓA CHẤT

QUI TẮC AN TOÀN KHI SỬ DỤNG HOÁ CHẤT
Hoá chất dễ cháy nổ: là các chất có thể tự phân giải gây cháy nổ hoặc cùng các chất khác tạo thành hỗn hợp cháy nổ dưới điều kiện nhất định về thành phần, nhiệt độ, áp suất …

Details

Cái nhìn nghề an toàn lao động

Nghề kĩ sư an toàn lao động chuyên nghiên cứu về nguyên nhân và biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động và các thương tích có thể xảy ra. Nghề này dựa trên các lĩnh vực kỹ thuật an toàn và những

Details

BỘ CÂU HỎI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

Quyết định số 1390/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc ban hành mẫu và hướng dẫn Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, Quy chế sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và điều kiện…

Details

Công Nghệ Thi Công Cọc Khoan Nhồi

Tìm hiểu kỹ thuật thi công để lập dự toán, định giá công trình chính xác hơn là cần thiết. Ở chủ đề này TA sẽ cùng các bạn thảo luận về công nghệ thi công cọc khoan nhồi theo góc độ tìm hiểu kỹ thuật để xác định được các đầu

Details

Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu

Gửi tặng bạn đọc file hồ sơ dự thầu của 1 gói thầu có đầy đủ danh mục như bên dưới để các bạn tham khảo.

Details