Nghiệp Vụ Đấu Thầu

Làm sao bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu. – Những yêu cầu đưa ra đối với bên mời thầu, tổ chuyên gia đấu thầu. Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

Details

Quản Lý Dự Án

Quản lý dự án đó là việc cân đối giữa các yếu tố: Quy mô, tiến độ, chi phí và nguồn lực, điều này có nghĩa là lập kế hoạch, tổ chức và kiểm soát các công

Details

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Công ty Giá Xây Dựng khai giảng lớp Chỉ huy trưởng công trình tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Kính mời các cá nhân, các bạn sinh viên, tổ chức, Quý công ty, doanh nghiệp cử cán bộ tới tham dự khóa học.

Details