CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Nhận dịch vụ tư vấn cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức hoạt động xây dựng trên toàn quốc : Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình- Lập quy hoạch xây dựng-Thiết kế thẩm tra thiết kế …

Details

Kiểm Định Máy Móc Và Thiết Bị

Sau quá trình kiểm định, quý vị có thể biết được các hư hại, hỏng hóc, từ đó có phương án khắc phục. tăng năng xuất lao động, hạ giá thành sản phẩm, giảm nhẹ sức lao động chân tay và trí óc cho người lao động

Details

Đăng Ký Thông Tin Nhà Thầu

Căn cứ điểm d Điều 5 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, một trong các điều kiện để đánh giá tư cách hợp lệ của nhà thầu tham dự thầu là nhà thầu đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Details

Hỗ Trợ Lấy Chứng Chỉ Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng

Hiện nay, không ít doanh nghiệp tại Việt Nam có nhu cầu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn do tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế xây dựng và theo đó đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 mới nhất.

Details

Thành Lập Doanh Nghiệp

Là  dịch vụ thông dụng mà Doanh Nghiệp lựa chọn. Gói dịch vụ trên đã bao gồm các thủ tục liên quan đến cơ quan nhà nước mà Doanh Nghiệp cần thực hiện.

Details