Thủ Tục Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Hoạt Động Xây Dựng

Phạm vi và đối tượng được áp dụng:

Sở Xây dựng TP HCM cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II và hạng III và các đối tượng sau:

1. Cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trong tổ chức có địa chỉ trụ sở chính tại Tp HCM
2. Cá nhân hoạt động xây dựng độc lập có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký cư trú tại Tp HCM

Details

Sơ Cấp Nghề

Dịch Vụ Cấp Chứng Chỉ Sơ Cấp Nghề, Nâng Bậc Thợ Hàn, Điện, Cơ Khí, Gò Hàn, Kỹ Thuật Xây Dựng, Lắp Đặt Giàn Giáo, Vận Hành Máy Xây Dựng, Nề Hoàn Thiện….v…v….v… Tổ chức trên Toàn Quốc. Thủ tục đăng ký đơn giản & nhanh gọn. Học phí luôn luôn ưu đãi nhất.

Details